Ohodnocení Risků Mezinárodních Obchodních Kontraktů na Trhu Alkoholických nápojů

Název práce: Risk Assessment of International Sales Contracts in Beverages Market
Autor(ka) práce: Osadchenko, Igor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of my thesis was to analyze and identify main types of risks and uncertainties, which can be faced by international companies. I also described main ways and methods of avoidance and minimisation of such risky situations. AB Inbev was chosen as an example since I was working in the branch of this company located in Prague, Czech Republic. This explains my concentration mainly on the market for beverages.
Klíčová slova: Managment; Risk; Uncertainties
Název práce: Ohodnocení Risků Mezinárodních Obchodních Kontraktů na Trhu Alkoholických nápojů
Autor(ka) práce: Osadchenko, Igor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem mé teze byla analýza a identifikace hlavních typů risků a nejistot, se kterými se mohou setkat mezinárodní společnosti. Také jsem popsal hlavní způsoby a metody vyhýbání a minimalizace takových rizikových situací. AB Inbev byla vybrána jako příklad, jelikož jsem pracoval v pobočce této společnosti v České Republice, v Praze. Toto objasňuje mojí koncentraci v první řadě na trh alkoholických nápojů.
Klíčová slova: Nejistoty; Risky; Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 27. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54224/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: