Finanční analýza Českého Telecomu, a.s

Název práce: Finanční analýza Českého Telecomu, a.s
Autor(ka) práce: Pávek, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sotonová, Hana
Oponenti práce: Urbanec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se snaží zanalyzovat finanční situaci společnosti Český Telecom a na jejím základě navrhnout vhodná opatření, která by zásadním způsobem zlepšila finanční zdraví podniku, zejména v kontextu prohlubujícího se konkurenčního prostředí, které lze sledovat v posledních letech v České Republice.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2006
Datum podání práce: 23. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3529/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: