Služby dopravců v mezinárodní osobní dopravě v relaci Česká republika - Slovenská republika

Název práce: The services of transport companies in international personal transportation on relation Czech Republic – Slovak republic
Autor(ka) práce: Dacejová, Júlia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The master´s thesis deals with the international personal transportation on relation between Czech capital city, Prague and the biggest city of east Slovakia region, Košice. It aims mainly on services, which transport companies currently provide, and presents them according to their attractiveness from the customers´ point of view. The analysis of offered services enables us to describe quality of traveling between Prague and Košice. At the same time, it creates a picture about competition between operating companies on railways mainly. This paper focuses on railway transport but does not omit the bus transport neither. The end of the diploma thesis belongs to assessment of situation of current personal transportation and tries to forecast its future development.
Klíčová slova: railway transportation; additional services; services of transport companies
Název práce: Služby dopravců v mezinárodní osobní dopravě v relaci Česká republika - Slovenská republika
Autor(ka) práce: Dacejová, Júlia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce sa zabývá mezinárodní osobní dopravou mezi hlavním městem České republiky, Prahou a metropolí východního Slovenska, Košicami. Práce sa věnuje autobusové a železniční dopravě, na ktorou je kladen větší důraz. Užším zaměřením práce jsou služby dopravců, ktoré nabízejí cestujícím. Analýza nabízených služeb nám umožňuje zobrazit úroveň cestování v relaci Praha Košice a též vytváří představu o konkurenčním boji, zejména na železnici. Závěr patří zhodnocení stavu osobní dopravy v relaci Praha Košice a nastínění možného budoucího vývoje.
Klíčová slova: železniční doprava; doplňkové služby; služby na palubě
Název práce: Služby dopravcov v medzinárodnej osobnej doprave v relácii Česká republika – Slovenská republika
Autor(ka) práce: Dacejová, Júlia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá medzinárodnou osobnou dopravou medzi hlavným mestom Českej republiky, Prahou a metropolou východného Slovenska, Košicami. Práca sa venuje autobusovej a železničnej doprave, na ktorú je kladený väčší dôraz. Užším zameraním práce sú služby dopravcov, ktoré ponúkajú cestujúcim. Analýza ponúkaných služieb nám umožňuje zobraziť úroveň cestovania na relácii Praha Košice a tiež vytvára predstavu o konkurenčnom boji, najmä na železnici. Záver patrí zhodnoteniu stavu osobnej dopravy v relácii Praha Košice a načrtnutiu možného budúceho vývoja.
Klíčová slova: doplnkové služby; železničná doprava; služby na palube

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2016
Datum podání práce: 20. 10. 2016
Datum obhajoby: 23. 11. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56397/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: