Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Právní postavení Palestiny

Autor práce: Bernasová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Osoba oponující práci: Kříž, Radim

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Právní postavení Palestiny
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je analýza právního postavení Palestiny. V teoretické části práce je rozebírána historie palestinského území, vztah Palestiny a Izraele, nepřijetí Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 181 Palestinci, členství Palestiny v mezinárodních organizacích, Mírové dohody z Osla a kritéria státnosti. Práce také hodnotí nejdůležitější jednání o finálním statutu Palestiny a jednotlivé vládní programy. Druhá část práce je zaměřena na analýzu nekompaktnosti palestinského teritoria a palestinského obyvatelstva žijícího na i mimo toto území. Dále se práce zaměřuje na rozbor palestinského veřejného sektoru, a to především na oblast soudnictví, vzdělání, zdravotnictví a obrany. Jednotlivé kapitoly také pojednávají o ekonomické nestabilitě a finanční závislosti Palestiny na ostatních, především evropských, státech. Diplomová práce takto podává ucelený pohled na Palestinu nejen z právního hlediska, ale také z hlediska správního.
Klíčová slova: Palestina v nadnárodních organizacích; Mírové dohody z Osla; Palestina; Stát Palestina; palestinská veřejná správa; Rezoluce 181; palestinské území; Palestina v mezinárodních vztazích; Izrael

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Právní postavení Palestiny
Překlad názvu: The legal status of Palestine
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The theme of this diploma thesis is the analysis of the legal status of Palestine. The theoretical part of this thesis examines the history of Palestine, the relations between Palestine and Israel, the rejection of United Nations General Assembly Resolution 181 by Arab states, Palestinian membership in international organisations, the Oslo I Accord and the Montevideo criteria for statehood.The thesis also evaluates the final status negotiations between Israel and Palestine and various Palestinian government programs. The second part of the thesis analyses the constraints posed by divided Palestinian territories and the dynamics and interactions between Palestinian populations living in and outside the territory. Furthermore this diploma thesis focuses on the Palestinian public sector; especially on the areas of justice, education, health system and defense. Individual chapters also deal with the economic instability of Palestine and its financial dependence on the other, mostly European, countries. In conclusion, this diploma thesis will give not only a comprehensive legal view of the status of Palestine, but also views on Palestinian governance.
Klíčová slova: State of Palestine; Palestine in international organisations; Oslo I Accord; Palestine in international relations; Palestinian territories; Resolution 181; Israel; Palestine; Palestinian government

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2016
Datum podání práce: 31. 1. 2017
Datum obhajoby: 12.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56329_xbert14.pdf [986,68 kB]
Oponentura47854_rkriz.pdf [62,19 kB]
Hodnocení vedoucího56329_grmelova.pdf [60,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56329/podrobnosti