Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ekonomická spolupráce Číny a Subsaharské Afriky

Autor práce: Šára, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Osoba oponující práci: Sejkora, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomická spolupráce Číny a Subsaharské Afriky
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V oblasti navazování a prohlubování ekonomické spolupráce Subsaharské Afriky s ostatními regiony je jedním z nejaktuálnějších témat budování vztahů s Čínou. Předložená diplomová práce se zabývá analýzou současné ekonomické spolupráce mezi oběma regiony s převládajícím pohledem na afrického zástupce. Práce je formálně rozdělena do pěti kapitol. První dvě kapitoly práce se zaměřují na vybraná teoretická a věcná východiska, která souvisí se samotným tématem práce a která tvoří stavební kámen pro zbylé kapitoly. Ve třetí kapitole práce jsou představeny vybrané aktuální statistiky a údaje, týkající se obchodní a investiční spolupráce mezi oběma regiony. Na třetí kapitolu následně navazuje kapitola čtvrtá, jež se týká analýzy dopadu spolupráce s Čínou na vybranou zemi regionu a tedy i konkrétní projekci nastíněné obchodní a investiční spolupráce. Poslední kapitola práce se pak dotýká poněkud komplikovanější a diskutované problematiky klasifikace a alokace čínských prostředků v celém regionu.
Klíčová slova: ropa; Angola; ekonomická spolupráce; Čína; Subsaharská Afrika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomická spolupráce Číny a Subsaharské Afriky
Překlad názvu: Economic cooperation between China and Sub-Saharan Africa
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Building relations with China is a topic of broad and current interest, when it comes to establishing and deepening new economic cooperation between Sub-Saharan Africa and other regions. This thesis analyses current economic cooperation between these two regions with the prevailing emphasis on the African partner. The thesis is formally divided into five chapters. The first two chapters focus on selected theoretical and factual starting points related to the main topic of the thesis, which create a foundation stone for the other chapters. In the third chapter of the thesis, selected statistical data about current trade and investment cooperation between both partners are introduced. The main goal of the following fourth chapter is to analyze real impact of mutual cooperation on the selected country of Sub-Saharan region. The last chapter of the thesis analyses a relatively problematic and widely discussed issue: the classification and allocation of financial flows from China in the Sub-Saharan Africa.
Klíčová slova: Sub-Saharan Africa; Angola; crude oil; economic cooperation; China

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 12.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54157_xsaro01.pdf [1,87 MB]
Oponentura50189_xsejj05.pdf [65,33 kB]
Hodnocení vedoucího54157_jirankov.pdf [63,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54157/podrobnosti