Migrácia do vybraných krajín EÚ: integrácia na trhu práce

Název práce: Migrácia do vybraných krajín EÚ: Integrácia na trhu práce
Autor(ka) práce: Kaclíková, Roberta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šaroch, Stanislav
Oponenti práce: Němcová, Ingeborg
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Objektom skúmania diplomovej práce je trh práce Európskej únie a jej vybraných krajín vo vzťahu k imigrácií na pozadí rozdielnych sociálnych modelov. V práci je analyzovaná problematika trhu práce Európskej únie a integrácia imigrantov na tomto trhu, so zameraním na ekonomiky a trhy práce Švédska, Veľkej Británie a Nemecka, ako krajiny s vysokou mierou imigrácie reprezentujúce tri rôzne sociálne modely. Tieto modely sú sociálno-demokratický, liberálny a konzervatívny model. Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza pracovných trhov vybraných krajín EÚ vo vzťahu k imigrácií a ich následná komparácia na pozadí rozdielnych sociálnych modelov. Výsledkom práce je zhodnotenie efektívnosti jednotlivých sociálnych modelov na základe štatistických údajov, získaných poznatkov a komparácie. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, obsahuje 13 tabuliek a 8 grafov.
Klíčová slova: Švédsko; sociálne modely; migrácia; Veľká Británia; trh práce Európskej únie; tretie krajiny; Európska únia; Nemecko
Název práce: Migrácia do vybraných krajín EÚ: integrácia na trhu práce
Autor(ka) práce: Kaclíková, Roberta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šaroch, Stanislav
Oponenti práce: Němcová, Ingeborg
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Objektom skúmania diplomovej práce je trh práce Európskej únie a jej vybraných krajín vo vzťahu k imigrácií na pozadí rozdielnych sociálnych modelov. V práci je analyzovaná problematika trhu práce Európskej únie a integrácia imigrantov na tomto trhu, so zameraním na ekonomiky a trhy práce Švédska, Veľkej Británie a Nemecka, ako krajiny s vysokou mierou imigrácie reprezentujúce tri rôzne sociálne modely. Tieto modely sú sociálno-demokratický, liberálny a konzervatívny model. Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza pracovných trhov vybraných krajín EÚ vo vzťahu k imigrácií a ich následná komparácia na pozadí rozdielnych sociálnych modelov. Výsledkom práce je zhodnotenie efektívnosti jednotlivých sociálnych modelov na základe štatistických údajov, získaných poznatkov a komparácie. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, obsahuje 13 tabuliek a 8 grafov.
Klíčová slova: Európska únia; Nemecko; Švédsko; trh práce Európskej únie; sociálne modely; migrácia; tretie krajiny; Veľká Británia
Název práce: Migration to selected EU countries: Labor market integration
Autor(ka) práce: Kaclíková, Roberta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šaroch, Stanislav
Oponenti práce: Němcová, Ingeborg
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to analyse the labor market of European Union and its certain countries in relation to the immigration with the backgound of various social welfare models. The paper is analysing the topic of labor market of European Union, integration of immigrants on this market, with focus on economies and labour markets of Sweden, United Kingdom and Germany as countries with high level of immigration that are representing three different social welfare models, such as Nordic model, Liberal model and Conservative model. The main objective of this thesis is the analysis of labor markets in selected countries of the European Union in relation to immigration and their subsequent comparison using the background of different social welfare models. The result is the evaluation of effectivness of the various social models based on statistical data, acquired knowledge and performed comparisons. The thesis is divided into four chapters and contains 13 tables and 8 charts.
Klíčová slova: the EU labor market; Social Welfare Models; Germany; United Kingdom; Third world countries; Migration; Sweden; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2015
Datum podání práce: 28. 4. 2016
Datum obhajoby: 10. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54319/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: