Marketingový plán vybraného podniku cestovného ruchu – reštaurácia Aura

Název práce: Marketingový plán vybraného podniku cestovného ruchu – reštaurácia Aura
Autor(ka) práce: Repčíková, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce je vytvorenie marketingového plánu pre reštauráciu nachádzajúcu sa na Slovensku, konkrétne reštauráciu Aura. Práca je rozdelená do dvoch celkov. Prvým je teoretické vymedzenie základných pojmov marketingového plánovania. Druhú časť tvorí samostatný marketingový plán, ktorého súčasťou je okrem iného PESTLE analýza Slovenskej republiky, analýza vnútorného prostredia firmy a nakoniec stanovenie marketingových cieľov a špecifických stratégií k ich dosiahnutiu.
Klíčová slova: SWOT analýza reštaurácie; PESTLE analýza; marketingoý cieľ; marketingové plánovanie
Název práce: Marketing plan of a selected company in the tourism sector- restaurant Aura
Autor(ka) práce: Repčíková, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the presented Master´s thesis is to create a marketing plan for the restaurant located in Slovakia, namely restaurant Aura. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical with definition of the basic termonology of marketing planning. The second part presents a specific marketing plan which includes, among other things PESTLE analysis of the Slovak Republic, analysis of the internal environment of the company and finally determining marketing goals and marketing strategies to achieve them.
Klíčová slova: PESTLE analysis; marketing planning; marketing goal; SWOT analysis of restaurant

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2016
Datum podání práce: 9. 12. 2016
Datum obhajoby: 16. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55922/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: