Marketingový průzkum trhu společnosti In Motion s použitím internetu

Název práce: Marketingový průzkum trhu společnosti In Motion s použitím internetu
Autor(ka) práce: Stůjová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müller, Štěpán
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá marketingový průzkumem trhu, který je proveden pro společnost In Motion za pomoci internetu. V teoretické části práce jsou vysvětleny důležité pojmy a metody spojené s marketingovým výzkumem a také způsoby sběru dat. V praktické části je proveden sekundární výzkum společnosti In Motion za pomoci analýzy SWOT a primární výzkum za pomoci dotazníkové šetření. Cílem práce je provedení marketingového průzkumu a zároveň poskytnutí praktických rad a doporučení pro zlepšení úspěšnosti společnosti In Motion.
Klíčová slova: Dotazníkové šetření; Internet; Analýza SWOT; In Motion; Marketingový průzkum
Název práce: Marketing research of In Motion company with use of Internet
Autor(ka) práce: Stůjová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müller, Štěpán
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor's work is concerned with marketing market research, which is performed for In Motion company with use of internet. In theorethical part of work are explained important terms and methods related to marketing research and also ways of collecting data. In practical part of work is secondary research of In Motion company with help of SWOT analysis performed together with the primary research with help of questionnaire surveys. The main goal of this work is performing a marketing market research and provision of practical advices and recommendations in order to improve sucessfulness of In Motion Company.
Klíčová slova: Questionnaire survey; SWOT analysis; In Motion; Marketing research; Internet

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2015
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 24. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54030/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: