WTO a regionalismus - případová studie TTIP

Název práce: WTO a regionalismus - případová studie TTIP
Autor(ka) práce: Hammerbauer, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Hasík, Gabriel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje současné trendy v regionální integraci a jejich vzájemný vztah s multilaterální integrací reprezentovanou WTO. Zvláštní pozornost je věnována Transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství (TTIP), vznikající dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy. První kapitola poskytuje úvod do problematiky nového regionalismu a faktorů, které ovlivňují jeho vývoj. Druhá kapitola se zaměřuje na to, jak se k regionálním dohodám staví WTO, a také na vztah multilaterální a regionální integrace. Předmětem třetí kapitoly je pak případová studie TTIP coby zástupce tzv. mega-regionalismu a možný dopad této dohody na světový obchodní systém.
Klíčová slova: WTO; regionalismus; TTIP
Název práce: WTO and regionalism - TTIP case study
Autor(ka) práce: Hammerbauer, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Hasík, Gabriel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper describes current trends in regional integration and their mutual relationship with multilateral integration represented by the WTO. A special attention is given to the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), an emerging agreement between the European Union and the United States. The first chapter provides an introduction to the topic of new regionalism and factors, which influence its development. The second chapter concentrates on how regional agreements are handled by the WTO and also on the relationship between multilateral and regional integration. The subject of the third chapter is a TTIP case study as an example of the so called mega-regionalism and possible impact of this agreement on the world trading system.
Klíčová slova: TTIP; WTO; regionalism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2015
Datum podání práce: 29. 6. 2016
Datum obhajoby: 11. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54249/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: