Role of UNHCR in case of asylum seekers, refugees and stateless persons – the case study of Turkey

Název práce: Role of UNHCR in case of asylum seekers, refugees and stateless persons -- the case study of Turkey
Autor(ka) práce: Unzeitigová, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotná, Markéta
Oponenti práce: Kuchařová, Alžběta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Inspired by the Kratochvíl, Cibulková and Beník´s model of actorness, the thesis explores the framing power of UNHCR. The critical discourse analysis introduced by Norman Fairclough is applied in order to analyze the textual, contextual and sociocultural dimension of the UNHCR framing power. The case of Turkey was chosen for this study due to the current situation and the fact that Turkey is one of the biggest hosting country in the refugees´ crisis. Through the critical discourse analysis, the thesis explores whether UNHCR is considered as a framing actor in the case of asylum seekers, refugees and stateless people in Turkey. The analysis shows that UNHCR is globally respected and takes important part in the issue. However, not all of the international organizations refer to UNHCR as the lawmaker and the initiator of debates in the issues mentioned above.
Klíčová slova: UNHCR; Turkey; critical discourse analysis; refugees; asylum seekers; stateless persons
Název práce: Role of UNHCR in case of asylum seekers, refugees and stateless persons – the case study of Turkey
Autor(ka) práce: Unzeitigová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotná, Markéta
Oponenti práce: Kuchařová, Alžběta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na rámující schopnost UNHCR, která je zkoumána na základě modelu aktérství od Kratochvíla, Cibulkové a Beníka. Kritická diskurzivní analýza Normana Fairclougha je aplikována za účelem analýzy textové, kontextuální a sociokulturní dimenze rámující schopnosti UNHCR. Pro práci byla zvolena případová studie Turecka, protože Turecko patří k jedné ze zemí s největším počtem uprchlíků a žadatelů o azyl. Prostřednictvím kritické diskurzivní analýzy práce zkoumá, zda je UNHCR považováno za aktéra, který rámuje mezinárodní prostředí v rámci problematiky žadatelů o azyl, uprchlíků a státního bezdomovectví. Analýza ukázala, že UNHCR je respektovanou mezinárodní organizací a důležitým aktérem v dané problematice. Nicméně, ne všechny mezinárodní organizace přisuzují UNHCR roli zákonodárce a aktéra, který iniciuje debaty v rámci dané problematiky.
Klíčová slova: UNHCR; Turecko; kritická diskurzivní analýza; uprchlíci; žadatelé o azyl; státní bezdomovectví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 4. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 25. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52644/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: