Měnová politika jako nástroj mezinárodní politiky (případová studie Čína)

Název práce: Měnová politika jako nástroj mezinárodní politiky (případová studie Čína)
Autor(ka) práce: Suk, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Sršeň, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce ověřuje hypotézu, že měnová politika může být nástrojem mezinárodní politiky, respektive složkou ekonomické moci. Případová studie je zaměřena na měnovou politiku ČLR z pohledu jejího možného mezinárodního přesahu.
Klíčová slova: monetární politika; ekonomická moc; renminbi; Čína; PBC
Název práce: Monetary Policy as an Instrument of International Policy (Case Study China)
Autor(ka) práce: Suk, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Sršeň, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis examines the hypothesis that monetary policy can be an instrument of international policy, or a component of economic power. The case study focuses on the monetary policy of the PRC in terms of its potential international projection.
Klíčová slova: economic power; China; PBC; renmimbi; monetary policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2012
Datum podání práce: 29. 4. 2013
Datum obhajoby: 11. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38944/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: