Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Employer branding ve stavebnictví

Autor práce: Hralová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bušina, Filip
Osoba oponující práci: Havlíček, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Employer branding ve stavebnictví
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřená na aktuální trend v řízení lidských zdrojů, employer branding, který je rozebírán ve smyslu obecné image podniku jako zaměstnavatele, jeho pracovních podmínek a preferencí podniku z pozice stabilního zaměstnavatele. Hlavními cíli práce je posoudit rozsah a závažnost employer brandingu ve stavebnictví v České republice na základě konkrétní společnosti a srovnání s konkurencí. První část obsahuje shrnutí teoretických poznatků, které definují employer branding a jeho nástroje. Část druhá se týká empirického výzkumu ve společnosti Metrostav a.s., mezipodnikového srovnání a dotazníkového šetření mezi žáky a studenty stavebních oborů s cílem vyhodnotit jejich postoje a názory ohledně budoucího zaměstnání v odvětví stavebnictví. V závěru práce je provedeno zhodnocení výzkumu a představeny návrhy k posílení employer brandu společnosti.
Klíčová slova: personální marketing; HR; stavebnictví; employer branding

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Employer branding ve stavebnictví
Překlad názvu: Employer branding in Building Industry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Master's Thesis is focused on a modern trend in human resource management, employer branding, analysed as a general image of a company as employer, its working conditions and a preference of this company as a stable employer. The main goal is to review the range and relevance of employer branding within Czech building industry based on existing company and comparison with its competition. The first part describes theoretical definitions of employer branding and its instruments. The second part presents the empirical research done in Metrostav a.s., comparison with its competition and a questionnaire between civil engineering students and construction apprentices that was focused on their expectations of future employment in the building industry. In the end of the thesis the research is evaluated and the improvements that would lead to empowerment of employer brand are suggested.
Klíčová slova: HR; employer branding; personnel marketing; building industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2016
Datum podání práce: 22. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58076_xhral12.pdf [2,98 MB]
Oponentura50836_Havlíček.pdf [47,51 kB]
Hodnocení vedoucího58076_xbusf900.pdf [331,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58076/podrobnosti