Životní cykly objektů ontologického modelu veřejné správy

Název práce: Životní cykly objektů ontologického modelu veřejné správy
Autor(ka) práce: Novotná, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Hrabě, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá ontologiemi, ontologickým modelováním a jeho praktickým využití v rámci projektu Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností. Ontologické modelování zajišťuje sjednocení pojmů a jejich významů. Cílem této diplomové práce je rozšíření ontologického modelu projektu Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností na základě znalostí získaných v teoretické části, vytvoření návrhu úpravy metodiky modelování a navržení konceptu možného budoucího využití modelu.
Klíčová slova: Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností; Ontologické modelování; Ontologie; Procesní řízení ve veřejné správě
Název práce: The Life Cycles of Objects in Public Administration Ontological Model
Autor(ka) práce: Novotná, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Hrabě, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis discuss ontologies, ontological modelling and its practical usage in the project Optimization of life situations in relation to the Register of Rights and Obligations. Ontological modelling provides unification of concepts and their meanings. The aim of the thesis is creation of an extension of the ontological model based on knowledge gained in the theoretical part, propose methodology changes and create a concept of possible future usage of the model.
Klíčová slova: Process management in public administration; Ontological modelling; Ontology; Optimization of life situations in relation to the Register of Rights and Obligations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2016
Datum podání práce: 1. 1. 2017
Datum obhajoby: 1. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58250/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: