Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podnikatelský plán v rámci private equity fondu se zaměřením na finanční část

Autor práce: Bartoš, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krause, Josef
Osoba oponující práci: Machek, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán v rámci private equity fondu se zaměřením na finanční část
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předkládána diplomová práce se věnuje zpracování podnikatelského plánu v rámci private equity fondu, konkrétně výstavbě a provozování plně osvětleného a vytápěného pěstebního skleníku. Plán se zaměřuje, vzhledem k okolnostem vysvětleným v práci, hlavně na finanční část. V teoretické části se autor věnuje vývoji na poli podnikání a private equity. Dále vymezuje všechny důležité relevantní pojmy týkající se podnikatelského plánu, jeho strukturu a přístup při tvorbě. Praktická část vysvětluje konkrétní situaci, za které je o této podnikatelské příležitosti uvažováno a dále se věnuje samotnému plánu. Konkrétně analýze trhu a konkurence, přístupu v marketingu, provozní stránce a podrobně rozebírá finanční plán. Cílem plánu je ověřit očekávání o trhu a ekonomickou stránku celého projektu. K tomu využívá i několik základních kritérií k hodnocení investice.
Klíčová slova: investice; private equity fond; private equity; podnikání; produkční skleník; vlastní kapitál; podnikatelský plán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán v rámci private equity fondu se zaměřením na finanční část
Překlad názvu: Private equity fund greenhouse business plan focusing on the financials
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis analyses and discusses the creation of a business plan inside a private equity fund. The business plan deals with the development and management of a fully illuminated and heated greenhouse and focuses mostly on the financial part, due to reasons explained in the thesis. In the theoretical section, the author discusses the developments in the entrepreneurship and private equity field and follows by describing the important terms concerning a business plan, its structure and the approach to its creation. The practical section deals with the circumstances in which this business opportunity is considered and covers the business plan itself, specifically the market analysis, marketing approach, operational side and financials in detail. The aim of this exercise is to validate the market expectations and economic rentability of the whole project. To this end the author utilizes several standardized criterions for investment assessment.
Klíčová slova: Entrepreneurship; Greenhouse; Business Plan; Investment; Private Equity Fond; Private Equity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2016
Datum podání práce: 14. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57610_xbarj81.pdf [2,75 MB]
Oponentura50702_maco01.pdf [431,71 kB]
Hodnocení vedoucího57610_krausej.pdf [330,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57610/podrobnosti