Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza rizika strategického podnikatelského plánu společnosti KOVOFINIŠ s.r.o.

Autor práce: Mohoritová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Osoba oponující práci: Heřman, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza rizika strategického podnikatelského plánu společnosti KOVOFINIŠ s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce této práce je zjištění rizikových faktorů, které na společnost působí, změření jejich vlivu na diskontované cash flow podniku (DCF) a stanovení opatření proti těmto rizikovým faktorům. První část práce obsahuje teoretický a metodologický základ ke zpracování praktické části práce. Ve druhé, praktické části je představena analyzovaná společnost KOVOFINIŠ s.r.o. U této společnosti je provedena strategická a finanční analýza, aby bylo možné zjistit rizikové faktory. Dále je sestaven finanční plán této společnosti na nadcházející tři roky a provedena finanční analýza tohoto plánu. Dalším krokem je výpočet diskontovaného cash flow (DCF), na které budou zjišťovány vlivy rizikových faktorů. Rizika je nutné minimalizovat, a proto bude v poslední části navrhnuta strategie k jejich zmenšení.
Klíčová slova: DCF; finanční plán; analýza rizika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza rizika strategického podnikatelského plánu společnosti KOVOFINIŠ s.r.o.
Překlad názvu: Risk analysis of company strategic plan of KOVOFINIŠ s.r.o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to find out risk factors, which influence the company, measure their impact on discounted cash flow of the company (DCF) and set measures to reduce these risk factors. First part of the thesis describes theoretical and methodological basis for the second practical part. Second part begins with company introduction and is followed by strategic and financial analysis to find out risk factors. After these analyses we can predict future development of the company and form financial plan for following three years. Next step is the calculation of discounted cash flow of predicted 3 years which will be used to count the impact of risk factors on the company. The last part of the thesis will contain a strategy how to reduce risk impacts.
Klíčová slova: DCF; financial plan; risk analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2016
Datum podání práce: 15. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56056_xmohe00.pdf [3,54 MB]
Oponentura50350_hermanj.pdf [432,22 kB]
Hodnocení vedoucího56056_d003174.pdf [332,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56056/podrobnosti