Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Typologie naučných stezek v ČR

Autor práce: Kvačková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Osoba oponující práci: Lindner, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Typologie naučných stezek v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem této práce je kvalitativní analýza naučných stezek jako programu interpretace místního dědictví. Kvalitativní analýza ověřuje, zda byla při tvorbě panelů naučných stezek přijata doporučení vyplývající ze dvou u nás uznávaných metodik interpretace místního dědictví. V rámci analýzy je šetřeno osmnáct naučných stezek na území CHKO Český kras. V empirické části práce je vyhodnoceno každé kritérium pro každou naučnou stezku. Výsledkem je celkové vyhodnocení grafického a obsahového zpracování panelů naučných stezek. Naučné stezky na území CHKO Český kras zaznamenaly největší nedostatky především ve třech zkoumaných kritériích: Kvalita grafického zpracování; Text oslovuje čtenáře a nabízí další místa a zdroje informací o předmět interpretace a Texty na panelu nepředpokládají lineární čtení. V rámci analýzy se projevily i silné stránky panelů naučných stezek: Použitá zobrazení se vždy vztahují k danému textu a Text je snadno čitelný a bez cizích slov. Nejvýše byla hodnocena v této kriteriální analýze Vodácká naučná stezka Berounka. Stezky s nejvíce problematickými prvky byly vyhodnoceny NS Památné stromy Karlštejnska a NS Klonk-Suchomasty.
Klíčová slova: Kvalitativní analýza ; CHKO Český kras ; Program interpretace místního dědictví; Naučná stezka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Typologie naučných stezek v ČR
Překlad názvu: Quality analysis of interpretative trails panels in Protected Landscape Area Český Kras
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to implement a qualitative analysis on interpretive trails, which are also considered part of local heritage interpretation. This analysis verifies if the authors of panels used recommendations published in two known methodologies during their preparation phase. This research is applied on eighteen interpretive trails in the protected landscape area of Český kras. In the practical part of this thesis, each interpretive trail has been evaluated by applying nine criteria. The outcome of the thesis is an evaluation of visuals and content composed on the interpretive trail panels for the purpose of attractive communication. The most significant deficiencies of the panels of interpretive trails in the protected landscape area of Český kras are quality of graphical design, whether the text communicates with the reader and if the text does not require linear reading. On the other hand, the most important strengths of interpretive trail panels are that the visual elements are always well connected to the content of the text on the panel and the text is easily read without specialised terms. The interpretive trail that has reached the best evaluation in the qualitative analysis is Vodácká NS Berounka. On the other hand, the trails with the lowest scores were NS Památné stromy Karlštejnska and NS Klonk-Suchomasty.
Klíčová slova: local heritage interpretation; Protected landscape area Český kras; qualitative analysis; Interpretive trail

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2016
Datum podání práce: 18. 12. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58195_xkvab00.pdf [2,59 MB]
Veřejná příloha14674_xkvab00.pdf [3,23 MB]
Oponentura50832_xlinm02.pdf [1000,44 kB]
Hodnocení vedoucího58195_xkouv10.pdf [36,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58195/podrobnosti