Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podnikatelský plán – Mr. Donut

Autor práce: Turišin, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hartman, Ladislav
Osoba oponující práci: Svobodová, Ivana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán – Mr. Donut
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na podnikání. V teoretické části práci jsou uvedeny základní teoretické koncepce týkající se podnikání a podnikatelů. V této části jsou také popsány podnikatelské kompetence, podnikatelské osobnostní rysy a 3 alternativní struktury podnikatelského plánu. Praktická část práce má reálný přínos pro autora, protože je podnikatelským plánem pro autorův podnikatelský záměr. Podstatnou část této práce tvoří marketingový průzkum, kterým autor verifikuje svou hypotézu a definuje velikost trhu. Cílem práce je posouzení životaschopnosti konkrétního podnikatelského záměru.
Klíčová slova: marketing; donut; podnikatel; cash-flow; podnikání; podnikatelský plán; investor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikání
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán – Mr. Donut
Překlad názvu: Podnikatelský plán -- Mr. Donut
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Master thesis is about entrepreneurship. The theoretical part provides basic theoretical concepts related to entrepreneurship and entrepreneurs. This section describes the entrepreneurial skills, entrepreneurial personality traits and three alternative structures of the business plan. Practical work has a real benefit for the author, because it is the business plan for the authors real business idea. A substantial part of this part consists of marketing research, which is used to verify authors hypothesis and define the size of the market. The aim is to assess the feasibility of a specific business plan.
Klíčová slova: investor; cash-flow; donut; business plan; entrepreneur; entrepreneurship; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2016
Datum podání práce: 5. 12. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57976_turl00.pdf [22,57 MB]
Oponentura50182_ivanasvo.pdf [503,45 kB]
Hodnocení vedoucího57976_hart.pdf [330,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57976/podrobnosti