Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ekonomické a kulturní aspekty provozu zoologických zahrad v ČR

Autor práce: Čulíková, Alžběta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Osoba oponující práci: Tyslová, Irena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomické a kulturní aspekty provozu zoologických zahrad v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá ekonomickými a kulturními aspekty zoologických zahrad. V teoretické části popisuje historický vývoj zařízení zabývajících se chovem zvířat. Dále se věnuje zoologickým zahradám ČR a jejich specifikům. Rozebírá jejich poslání v dnešní době. Přibližuje provoz zoologických zahrad z pohledu legislativy. Srovnává zájem o ně s ostatními atraktory cestovního ruchu. Rozebírá fungování českých zoologických zahrad v rámci dalších mezinárodních institucí, které též podrobněji představuje. Přibližuje zásady výběru lokace zakládaných zoologických zahrad a možnosti jejich financování. V praktické části podrobněji porovnává tři významné české zoologické zahrady. Analyzuje jejich fungování na základě vybraných dílčích kritérií.
Klíčová slova: chovný záchranný program; financování; cestovní ruch; asociace zoologických zahrad; zoologická zahrada

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomické a kulturní aspekty provozu zoologických zahrad v ČR
Překlad názvu: Economic and cultural aspects of the operation of zoos in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the economic and cultural aspects of zoos. The theoretical part describes the historical development of facilities engaged in animal husbandry. It also discusses the zoos of the Czech Republic and their specifics. It studies their current mission and approaches the service of zoos in terms of legislation. It compares their attractiveness to other tourist attractions. It analyses how the Czech zoos function among other international institutions and these institutions are also introduced in detail. It approximates the principles of the location selection for zoos and possible sources of their financing. The practical part of this thesis compares three important Czech zoos in detail. It analyses their functioning on the basis of selected sub-criteria.
Klíčová slova: finance; tourism; breed rescue program; association of ZOOs; zoo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55570_xcula00.pdf [2,73 MB]
Oponentura50831_tysi00.pdf [497,05 kB]
Hodnocení vedoucího55570_xkouv10.pdf [36,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55570/podrobnosti