Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Řízení architektonických soutěží v Rakousku a ČR s přihlédnutím k významu kritérií udržitelnosti staveb

Autor práce: Doušová, Aleška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Osoba oponující práci: Prokůpek, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řízení architektonických soutěží v Rakousku a ČR s přihlédnutím k významu kritérií udržitelnosti staveb
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce analyzuje problematiku řízení architektonických soutěží v České republice a v Rakousku. První část je věnována účastníkům řízení a způsobům zadávání veřejných zakázek v oblasti architektury v České republice s rozborem kritických částí řízení. Plynule navazuje kapitola věnující se legislativní stránce rakouského řízení architektonických soutěží. Teoretická část je uzavřena deskripcí současné situace na poli udržitelnosti staveb a jejího zohlednění v řízení architektonických soutěží jak v České republice, tak v Rakousku. Poslední kapitoly demonstrují postupy dvou domovů důchodců při vypisování a řízení svých architektonických soutěží, postupy jsou mezi sebou následně komparovány. V rámci komparace je poukázáno na implementaci kritérií udržitelnosti. Cílem a zároveň metodickou výzkumnou otázkou práce je seznámení se s řízením soutěží v oblasti architektury v České republice a v Rakousku, jejich vzájemné porovnání a zjištění jak je v řízení soutěží zohledněna udržitelnost staveb. Vypracování práce proběhlo za pomoci analýzy dostupných materiálů, deskripce situace a komparace.
Klíčová slova: Česká komora architektů; BVergG 2006; Veřejná zakázka; Udržitelnost staveb ; Architektonická soutěž; Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten; Rakousko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řízení architektonických soutěží v Rakousku a ČR s přihlédnutím k významu kritérií udržitelnosti staveb
Překlad názvu: Management of architecture competitions in Austria and the Czech Republic with regard to the importance of buildings' sustainability criteria
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis analyses issues with the management of architectural competitions in the Czech Republic and Austria. The first part focuses on the contest participants and methods for public procurement in architecture in the Czech Republic, and analyses the critical parts of the competition. This is followed by a chapter dedicated to Austrias legal code on architectural competitions. The theoretical part concludes with a description of the current situation with regard to the sustainability of buildings and to their management in architectural competitions in the Czech Republic and Austria. The final chapters compare the process of building retirement homes in Austria and the Czech Republic. The projects compare the announcement of the architectural competition, the management of the competition and the overall process. Both projects are compared for the implementation of sustainability requirements. The aim of my paper is to present and compare architectural competitions in the Czech Republic and Austria, with an analysis of how much the sustainability of buildings is taken into account within the competition rules. This thesis was completed using an analysis of available materials, a description of the situation and a comparative study.
Klíčová slova: Sustainability of buildings ; Czech Chamber of Architects; Architecture competition ; Public procurement; Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulente; BVergG 2006 ; Austria

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2015
Datum podání práce: 11. 5. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54705_xdoua00.pdf [1,18 MB]
Oponentura50284_xprom59.pdf [122,16 kB]
Hodnocení vedoucího54705_tysi00.pdf [389,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54705/podrobnosti