Koupil jsem si tričko v sekáči: spotřebitelské chování zákazníků obchodů se second-hand oblečením

Název práce: Koupil jsem si tričko v sekáči: spotřebitelské chování zákazníků obchodů se second-hand oblečením
Autor(ka) práce: Trávníčková, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza spotřebitelského chování zákazníků second hand obchodů v České republice. Práce je pojata jako replikace výzkumu second hand životního stylu mezi americkou a čínskou mládeží, jehož výsledky byly nedávno publikovány v International Journal of Consumer Studies. Výzkum je zaměřen na odhalení motivů nákupu v second hand obchodech, na odhalení možných obav a limitů ohledně nošení použitého oblečení a na prokázání vlivů sociálních skupin. Výsledkem je nalezení společných znaků spotřebitelského chování a následná profilace zákazníků second hand obchodů.
Klíčová slova: móda; odívání; second hand; spotřebitelské chování
Název práce: I bought a shirt from a second-hand: consumer behavior of customers in stores with second-hand clothes
Autor(ka) práce: Trávníčková, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the master thesis is analysis of customer´s consumer behavior in a Second hand shops in Czech Republic. My assistments is processed like a research´s replication of second hand´s life style. This was compared between American and Chinese youth, which its results were recently published in the International Journal of Consumer Studies. Firstly the research is aimed on discovering reasons, why people buy stuffs there. Secondly which concerns or limits affecting buying the used goods and if social groups have influence on a choice of goods. In the end the main result is discovering common features of consumer´s behavior and subsequent customer profiling.
Klíčová slova: fashion; clothing; second hand; consumer behaviour

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 19. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54507/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: