-

Název práce: Globalizácia športu na príklade svetového a klubového futbalu
Autor(ka) práce: Rác, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Mikolandová, Petra
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca v kapitolach štruktúry futbalu, globalizácii súťaži, vplyvu televizie na futbal, sponzoringu, futbalovej značky a voľnom pohybe pracovnej sily v rámci futbalu poukazuje na proces globalizácie v športe na príklade futbalu ako najpopulárnejšieho a bez pochyby globalizáciou najviac zasiahnutého športu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2006
Datum podání práce: 23. 8. 2006
Datum obhajoby: 7. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3534/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: