Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využití behaviorální ekonomie v hospodářské politice: Experimenty z let 2000-2016 a návrhy implementace pro Českou republiku

Autor práce: Rückl, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, Pavel
Osoba oponující práci: Strejček, Ivo

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití behaviorální ekonomie v hospodářské politice: Experimenty z let 2000-2016 a návrhy implementace pro Českou republiku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na využití behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi. Práce představuje ekonomický směr behaviorální ekonomie a ideu libertariánského paternalismu, která využití behaviorální ekonomie v hospodářské politice podporuje. Teoretické poznatky behaviorální ekonomie jsou aplikovány do dvou vybraných oblastí, konkrétně penzijních systémů a politiky životního prostředí. Zde jsou zkoumány behaviorální faktory, které ovlivňují fungování těchto oblastí veřejné politiky. Dále jsou navrženy možnosti, jak některé z těchto faktorů eliminovat a dosáhnout efektivnějšího nastavení vybraných systémů.
Klíčová slova: Environmentální politika; Behaviorální ekonomie; Hospodářská politika; Libertariánský paternalismus ; Penzijní systém; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití behaviorální ekonomie v hospodářské politice: Experimenty z let 2000-2016 a návrhy implementace pro Českou republiku
Překlad názvu: Applying of Behavioural Economics to Economic Policy: Experiments in years 2000-2016 and proposals for implementation in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis focuses on applying of behavioural economics to economic policy. The thesis introduces behavioural economics as a school of economic thought and an idea of libertarian paternalism, which supports applying of behavioural economics to economic policy. Theoretical findings are applied to two fields - pension systems and environmental policy. I research behavioural factors that affect these two fields of economic policy. Furthermore I suggest alternatives how to eliminate some of these factors and how to increase efficiency of chosen systems.
Klíčová slova: Czech Republic; Environmental Policy; Behavioural Economics; Pension Systems; Economic Policy ; Libertarian Paternalism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2016
Datum podání práce: 9. 1. 2017
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59127_xrucj01.pdf [1,63 MB]
Oponentura50612_xstri00.pdf [185,10 kB]
Hodnocení vedoucího59127_xprop35.pdf [403,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59127/podrobnosti