Mají ženy s dětmi nižší mzdové sazby než ženy bez dětí?

Název práce: Mají ženy s dětmi nižší mzdové sazby než ženy bez dětí?
Autor(ka) práce: Lukášová, Nikola
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brožová, Dagmar
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je prokázat, zda ženy s dětmi v České republice mají nižší mzdovou sazbu než bezdětné ženy. Data získaná od společnosti WageIndicator Foundation jsem zpracovávala pomocí metody nejmenších čtverců a došla k závěru, že mateřství má negativní vliv na výši mezd. Dále jsem provedeným výzkumem zjistila, že depreciací lidského kapitálu trpí pouze ženy s 2 a více dětmi, což může být způsobeno také délkou mateřské dovolené. Hlavním zjištěním je, že mzdová penalta za mateřství skutečně existuje a do budoucnosti by jí měla být ve společnosti a v politice věnována větší pozornost.
Klíčová slova: mateřství; diskriminace; mzdová srážka
Název práce: Do women with children have lower wage rate than childless women?
Autor(ka) práce: Lukášová, Nikola
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brožová, Dagmar
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to demonstrate if women with children in the Czech Republic have a lower wage rate than childless women. The data from WageIndicator Foundation was processed by using the the least squares method. The conclusion is that motherhood has a negative impact on salaries. I also found that the depreciation of human capital influences only women with two or more children. It can be caused by the lenght of maternity leave. The main finding is that the wage penalty for motherhood actually exists. And the society and politicians should give the motherhood penalty more attention in the future.
Klíčová slova: motherhood; wage penalty; discrimination

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2016
Datum podání práce: 15. 11. 2016
Datum obhajoby: 7. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58401/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: