Output-Inflation Trade-off After a Quarter of a Century of Inflation Targeting

Název práce: OUTPUT-INFLATION TRADE-OFF AFTER A QUARTER OF A CENTURY OF INFLATION TARGETING
Autor(ka) práce: Kamarád, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis estimates the treatment effect of inflation targeting adoption on inflation, inflation variability, output, and output variability for 25 explicit inflation targeting countries. I implement the propensity score matching methodology that takes into account the problems of non-experimental nature, such as selection bias or selection on observable, and allows me to effectively mimic properties of randomized experiment and compute unbiased treatment effect estimates. I introduce a variety of propensity score matching methods that were recently developed in the treatment effect literature, including Nearest Neighbor, Radius matching, Kernel matching, and Inverse Probability Weighting. The results indicate that both industrial and developing inflation targeting countries exhibit lower inflation levels and at the same time higher output growth than non-targeting countries. The estimates are however in most cases statistically insignificant. Moreover, it appears that both industrial and developing countries achieve combination of lower inflation variability and output variability compared to non-targeting countries. Nonetheless, majority of the estimates are again statistically insignificant. The results are to a small extent sensitive to the choice of propensity score matching method. Radius matching with tight calipers (r=0.005, r=0.001) tends to provide the most reliable estimates. Balancing properties of the models are reasonable and compared to the previous research the standardised biases are quantitatively better.
Klíčová slova: Propensity score matching; Output-Inflation Trade-off; Inflation targeting; Phillips curve
Název práce: Output-Inflation Trade-off After a Quarter of a Century of Inflation Targeting
Autor(ka) práce: Kamarád, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce podrobně zkoumá vliv přijetí režimu inflačního cílování na úroveň inflace, její variabilitu, výstup ekonomiky a jeho variabilitu v zemích, které explicitně přistoupily k cílování inflace. V rámci výzkumu využívám metodu propensity score matching, která je schopna vyřešit nedostatky, typicky se vyskytující v nenáhodných experimentech, jako je například self-selection, a díky tomu zprostředkovat nevychýlené odhady efektu explicitního cílování inflace. Využité modely zahrnují nearest neighbor, radius matching, kernel matching a inverse probability weighting. Výsledky naznačují, že rozvinuté i rozvíjející se země cílující inflaci dosahují nižších úrovní inflace při vyšších úrovních růstu produktu v porovnání se zeměmi, které inflaci necílují. Obě skupiny zemí cílujících inflaci zároveň dosahují nižší variability inflace a nižší variability produktu než země, které inflaci necílují. S výjimkou variability inflace je nicméně většina odhadů výsledků statisticky nevýznamná. Odhady výsledků jsou do určité míry závislé na zvolené matching metodě. Statisticky nejvýznamnější odhady zprostředkovává Radius matching s úzkými rádiy (r=0.005, r=0.001). Vyvážení průměrných hodnot pozorovaných proměnných mezi kontrolní skupinou a skupinou zemí cílující inflaci se zdá být dostatečné a kvantitativně lepší než v případě předchozích výzkumů.
Klíčová slova: Phillipsova křivka; Inflační cílování; Trade-off výstupu a inflace; Propensity score matching

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2016
Datum podání práce: 3. 1. 2017
Datum obhajoby: 6. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58532/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: