Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Odhad nákladů podpory výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren - případ Itálie, Francie a Belgie

Autor práce: Hromádka, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zajíček, Miroslav
Osoba oponující práci: van Koten, Silvester

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odhad nákladů podpory výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren - případ Itálie, Francie a Belgie
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Primární cíl diplomové práce je odhadnout hrubé přímé finanční náklady na podporu výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren ve Francii, Itálii a Belgii. Vzhledem k dopadu státních politik na úroveň výše podpor se zabývám legislativami jednotlivých zemí a jejich vývojem v čase. Na základě vývoje zmíněného právního rámce pro podporu rozvoje fotovoltaiky a produkce elektřiny nových instalací dále stanovuji konečnou sumu nákladů. Jednotlivé výstupy poté porovnávám s daty z České republiky, Španělska, Německa, UK, Řecka či Slovenska.
Klíčová slova: Fotovoltaické elektrárny; Náklady; Legislativa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odhad nákladů podpory výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren - případ Itálie, Francie a Belgie
Překlad názvu: Estimation of the cost of photovoltaic subsidies - Italy, France and Belgium
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The purpose of the master theses is to estimate gross direct financial cost brought about by support schemes for electricity generation in photovoltaic power plants in France, Italy and Belgium. In order to understand support schemes, I deal with legislation of each particular country and with its development. Based on development of subsidies for photovoltaics and production of electricity of new instalations I determine the final amount of costs. Individual outputs are subsequently compared with data regarding the Czech Republic, Spain, Germany, UK, Greece and Slovakia.
Klíčová slova: Cost; Photovoltaics; Legislation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2016
Datum podání práce: 31. 8. 2016
Datum obhajoby: 06.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57854_xhroo03.pdf [6,77 MB]
Oponentura50495_kots01.pdf [206,97 kB]
Hodnocení vedoucího57854_zajicekm.pdf [101,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57854/podrobnosti