Vývoj přílivu přímých zahraničních investic do České republiky v letech 2000 až 2005

Název práce: Vývoj přílivu přímých zahraničních investic do České republiky v letech 2000 až 2005
Autor(ka) práce: Vlková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Kopalová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretická východiska přímých zahraničních investic. Analýza vývoje přílivu přímých zahraničních investic plynoucích do České republiky v období let 2000 až 2005. Analýza odvětvové a teritoriální struktury přílivu těchto investic v jednotlivých letech a popis nejvýznamnějších zahraničních investic roku. Pro srovnání je uveden vývoj přímých zahraničních investic na Slovenksu, v Polsku a Maďarsku.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2006
Datum podání práce: 23. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3535/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: