Koeficient velikosti obcí u daně z nemovitostí a jeho uplatnění v místní daňové politice

Název práce: Koeficient velikosti obcí u daně z nemovitostí a jeho uplatnění v místní daňové politice
Autor(ka) práce: Štětková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubátová, Květa
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této práci je popsána obec a její samostatnost (vláda obce a její pravomoci, rozpočet obce ? příjmová i výdajová část), dále daň z nemovitostí podle právní úpravy pro rok 2007 a změny této daně pro rok 2008. Dále je analyzován systém možnosti obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou koeficient o jednu kategorii zvýšený nebo až o tři kategorie snížený pro vybrané stavby a stavební pozemky. Tento systém je analyzován u vybraných obcí, dřívější okresní města, nynější obce s rozšířenou působností. Na konec jsou zhodnoceny výsledky analýzy a uvedeny přednosti a nedostatky koeficientů).
Klíčová slova: zákon o dani z nemovitosti; ČR; obec; koeficient; daň z nemovitosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2008
Datum podání práce: 15. 1. 2008
Datum obhajoby: 1. 2. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7979/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: