Integrace elektroenergetických trhů ve střední Evropě v právním rámci Energetické unie

Název práce: The Integration of Electricity Markets in Central Europe in the Frame of Energy Union
Autor(ka) práce: Farkač, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: van Koten, Silvester
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper examines the possibilities for further integration of day-ahead electricity market in Central Europe. The contemporary situation is locked due to the existence of the German-Austria bidding zone. However, compliance of this bidding zone with European legislative is questionable. Therefore, the author makes a thorough legal analysis to assess the compatibility of both analysed projects for market coupling with the recent legal development in the European Union. Further, the examined projects are technically deconstructed in order to evaluate their conformity or differences between each other as well as in relation towards the EU Target Model. It is assessed, that both projects are relatively well technically compatible, however, their merger is not possible until the definite and binding decision on the issue of German-Austrian bidding zone will be found.
Klíčová slova: bidding zone; Energy Union; market coupling; network code; transmission system
Název práce: Integrace elektroenergetických trhů ve střední Evropě v právním rámci Energetické unie
Autor(ka) práce: Farkač, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: van Koten, Silvester
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Předkládaná práce se věnuje integraci denního trhu s elektrickou energií v regionu střední Evropy. V současné době je situace v daném regionu zablokovaná samotnou existencí společné německo-rakouské obchodní zóny, jejíž slučitelnost s právem Evropské unie je diskutabilní. Z toho důvodu je provedena analýza relevantních právních materiálů, která bude sloužit rovněž k posouzení kompatibility projektu 4M Market Coupling s unijním právem. Je konstatováno, že oba zkoumané integrační projekty jsou po technické stránce relativně velmi dobře slučitelné, ovšem jejich integrace není možná, dokud nepadne definitivní rozhodnutí v otázce německo-rakouské nabídkové zóny.
Klíčová slova: propojování trhů; síťový kodex; přenosová soustava; nabídková zóna; Energetická unie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2016
Datum podání práce: 1. 8. 2016
Datum obhajoby: 10. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56317/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: