Migrační krize 2016 - Analýza současných a budoucích dopadů na ekonomiku ČR

Název práce: Migrační krize 2016 - Analýza současných a budoucích dopadů na ekonomiku ČR
Autor(ka) práce: Strýček, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na kvantitativní a kvalitativní analýzu lidského kapitálu příchozích migrantů, skrze kterou je pomocí národohospodářských kalkulací odhalena konečná deficitní fiskální bilance. Výzkum je prováděn analýzou veřejně přístupných statistických dat a dotazováním neziskových agentur a ministerstev. Na těchto hodnotách je vystavěn model národohospodářských výpočtů zahrnující široké množství proměnných pro přesné vyčíslení veškerých dopadů migrační krize. Hlavním přínosem této práce je sestavení modelu s unikátním datovým základem, poskytující fiskální implikace migrační krize.
Klíčová slova: uprchlík; Sýrie; migrační krize; lidský kapitál; státní rozpočet
Název práce: Migration crisis 2016 - Analysis of the current and future impact on the economy of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Strýček, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis focuses on quantitative and qualitative analysis of incoming migrants and their human capital. Through this analysis and economic calculations, final fiscal deficit is revealed. Research is conducted by analyzing publicly available statistical data and submitting surveys to ministries and nonprofit organizations. On these data, model is bulit involving broad scope of variables for accurate quantification of any implications of the migration crisis. Main contribution of this thesis is building a model with unique basis of data providing domestic fiscal implications of a European migration crisis.
Klíčová slova: migration crisis; state budget; human capital; refugee; Syria

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2016
Datum podání práce: 23. 12. 2016
Datum obhajoby: 10. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58255/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: