Vztah zaměstnance a zaměstnavatele v účetnictví a v daních

Název práce: Vztah zaměstnance a zaměstnavatele v účetnictví a v daních
Autor(ka) práce: Richtáriková, Paulína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vztahu zaměstnance a zaměstnavatele v oblasti účetnictví a daní. Provádí čtenáře procesem od vzniku pracovněprávního vztahu až po jeho ukončení. Stěžejní oblasti představuje daň z příjmu a sociální pojištění, z kterých jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance plynou nejrůznější práva a povinnosti. V závěru práce je na modelové situaci demonstrován průběh pracovního poměru.
Klíčová slova: pracovní smlouva; daň z příjmu fyzických osob; zaměstnavatel; sociální pojištění; zaměstnanec
Název práce: The formal relationship between employee and employer in accounting and taxation
Autor(ka) práce: Richtáriková, Paulína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on the employer-employee relationship in accounting and taxation. It offers a general view on the process from formation of employment relationship to its termination. Income tax and social insurance represent the key areas establishing a wide variety of rights and obligations for both parties. The final part of the thesis uses a model situation to demonstrate an employment relationship.
Klíčová slova: employee; employer; social security; personal income tax; employment contract

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2016
Datum podání práce: 20. 12. 2016
Datum obhajoby: 1. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56028/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: