Zavedení přenosu daňové povinnosti na vybrané zboží

Název práce: Zavedení přenosu daňové povinnosti na vybrané zboží
Autor(ka) práce: Pinďák, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku režimu přenesení daňové povinnosti na dodání elektřiny a plynu, který byl na toto zboží v České republice zaveden 1. února 2016. Hlavním cílem práce je zhodnotit, zda po zavedení tohoto režimu na vybrané zboží na našem území došlo k odstranění daňových úniků v podobě kolotočových podvodů, a pokusit se odhadnout výši daňových úniků v období před jeho zavedením. Dalšími tématy, kterými se tato práce zabývá, je vysvětlení principu kolotočových podvodů a opatření přijímaných s cílem jejich odstranění, jakož i zhodnocení současného stavu aplikace tohoto režimu v České republice a ostatních členských státech Evropské unie. Na základě analýzy ukazatelů přeshraničního obchodu bylo zjištěno, že v období po zavedení režimu přenesení daňové povinnosti v České republice výrazně poklesla hodnota těchto ukazatelů v důsledku možné eliminace kolotočových podvodů s tímto zbožím. Současně byl vypočten odhad výše daňových úniků za období šesti měsíců před zavedením tohoto režimu ve výši 1,05 mld. Kč.
Klíčová slova: Daň z přidané hodnoty; Přenesení daňové povinnosti; Kolotočové podvody; Elektřina
Název práce: The implementation of the reverse-charge mechanism on selected goods
Autor(ka) práce: Pinďák, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on the implementation of the reverse charge mechanism on supplies of electricity and gas, which was imposed on these goods on 1st February 2016. The main aim of the thesis is to determine whether carousel frauds in our territory disappeared after the introduction of the reverse charge mechanism and to attempt to estimate the amount of tax evasion before the implementation. The other topics in the thesis include a description of principles of carousel frauds and measures adopted in order to eliminate them as well as an evaluation of the contemporary level of implementation of this mechanism in the Czech Republic and other EU countries. The analysis of foreign trade statistics has indicated a significant decrease in these figures as a consequence of a possible elimination of related carousel frauds. The estimation of the amount of tax evasion in the period of six months before the implementation achieved 1.05 billion CZK.
Klíčová slova: Value Added Tax; Reverse charge; Electricity; Carousel frauds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 2. 2017
Datum obhajoby: 27. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57571/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: