Závislost na ropných výnosech, ceny ropy a měnové kurzy: analýza denních dat

Název práce: Oil rents dependence, oil prices and exchange rates: evidence from daily data
Autor(ka) práce: Budkov, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper studies the relationship between the oil prices and exchange rates of oil exporting countries, in terms of their dependence on oil rents. The study is based on data at the daily frequency over the period 2005-2015. In the first chapter, the data set and basic characteristics of the countries are described. The second chapter represents the econometric framework for the practical section. Applying a vector error correction model mainly produced controversial results. Analysis based on a GARCH approach found a positive relationship between the value of the currencies and the oil prices, although the link with the oil rents dependence is not sufficiently evident. The paper also supports stylized facts, such as a negative relationship between the U.S. dollar value and the oil prices.
Klíčová slova: VEC; oil rents; GARCH; exchange rates; oil prices
Název práce: Závislost na ropných výnosech, ceny ropy a měnové kurzy: analýza denních dat
Autor(ka) práce: Budkov, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá vztah mezi cenami ropy a měnovými kurzy zemí vyvážejících ropu z hlediska jejich závislosti na ropných výnosech. V práci byly použity denní hodnoty cen a kurzů za období 2005-2015. V první části jsou popsána data a základní charakteristiky jednotlivých zemí. Druhá část zahrnuje ekonometrickou teorii, na níž je založena praktická část. Aplikace modelu korekce chyby vede ke kontroverzním výsledkům. Analýza založená na přístupu GARCH prokazuje pozitivní vztah mezi hodnotou měn a cenou ropy, avšak souvislost s závislostí na ropných výnosech není zcela zřejmá. Práce rovněž podporuje závěry existujících výzkumů, jako například negativní vztah mezi hodnotou amerického dolaru a cenami ropy.
Klíčová slova: ropné výnosy; měnové kurzy; GARCH; VEC; ceny ropy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2016
Datum podání práce: 9. 1. 2017
Datum obhajoby: 1. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60221/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: