Finanční cyklus

Název práce: Finanční cyklus
Autor(ka) práce: Novotný, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Blahová, Naďa
Oponenti práce: Gevorgyan, Kristine
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku finančního cyklu. Má převážně teoretický charakter a vychází především ze zahraničních zdrojů. Diplomová práce se zabývá vymezením finančního cyklu, jeho vztahy k hospodářskému cyklu a také jsou v ní zkoumány synchronizace mezi jednotlivými cykly. Dále se práce věnuje indikátorům a metodám měření finančního cyklu. V práci jsou zahrnuty také reakce makroobezřetnostní, fiskální a monetární politiky. Velká pozornost je věnována teoretickému pohledu na proticyklickou kapitálovou rezervu. Závěr práce je zaměřen na její konkrétní aplikaci ve vybraných evropských zemích.
Klíčová slova: měření finančního cyklu; proticyklická kapitálová rezerva; makroobezřetnostní politika; finanční cyklus
Název práce: Financial cycle
Autor(ka) práce: Novotný, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naďa
Oponenti práce: Gevorgyan, Kristine
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis is focused on the issue of financial cycle. It has theoretical character and it is based on foreign sources. Diploma thesis describes the definition of financial cycle, its interactions with business cycle and moreover it explores sychronization of cycles. Furthermore financial cycle indicators and measures are analyzed. The reactions of macroprudential, fiscal and monetary policy are also discussed in the thesis. In particular, the attention is drawn to theoretical view on countercyclical buffer. The last part is devoted to the setting of countercyclical buffer in chosen european countries.
Klíčová slova: countercyclical buffer; financial cycle; macroprudential policy; financial cycle measures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2016
Datum podání práce: 9. 1. 2017
Datum obhajoby: 1. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57711/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: