Analýza časových řad produkce komunálního odpadu v zemích EU

Název práce: Analýza časových řad produkce komunálního odpadu v zemích EU
Autor(ka) práce: Lupačová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Helman, Karel
Oponenti práce: Arltová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou časových řad produkce komunálního odpadu a měr recyklace v zemích EU v letech 1995–2015. Data byla získána z veřejné databáze Eurostatu. Cílem této bakalářské práce je získání základních informací o produkci komunálního odpadu a o míře recyklace v jednotlivých členských zemích Evropské Unie. Dalším cílem práce je odhadnout, zda bude do roku 2020 recyklováno minimálně 50 % z celkové produkce komunálního odpadu.
Klíčová slova: časové řady; analýza časových řad; komunální odpad; míra recyklace komunálního odpadu
Název práce: Analysis of time series of production of municipal waste in EU
Autor(ka) práce: Lupačová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Helman, Karel
Oponenti práce: Arltová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on analyzing time series of municipal waste production and time series of municipal waste recycling rate in EU during the period from 1995 to 2015. Data are from public Eurostat database. The objective of the thesis is to examine development of time series of production of municipal waste in EU. Another aim of thesis is to estimate whether at least 50 % of municipal waste will be recycled by 2020.
Klíčová slova: municipal waste; recycling rate of municipal waste; analysis of time series; times series

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2016
Datum podání práce: 9. 1. 2018
Datum obhajoby: 1. 2. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56247/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: