Aplikace bonitních a bankrotních modelů pro porovnání finančního zdraví pivovarů

Název práce: Aplikace bonitních a bankrotních modelů pro porovnání finančního zdraví pivovarů
Autor(ka) práce: Varkalová, Světlana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými bankrotními a bonitními modely a jejích schopnos-ti předpovědět problémy v podniku. Mezi vybrané modely patří Altmanův bankrotní model Z - Score, Index důvěryhodnosti manželů Neumaierových (IN95, IN05), Tafflerův model, Kra-licekův Quick test, Grünwaldův bonitní model. Metodická část práce se zaměřuje na podrob-ný popis jednotlivých modelů. Praktická část potom obsahuje vlastní aplikaci modelů na vy-brané pivovary a následné posouzení schopnosti modelů predikovat finanční tíseň.
Klíčová slova: Finanční tíseň; bankrotní modely; bonitní modely; predikce bankrotu
Název práce: Applications credibility and bankruptcy models to compare the financial health of breweries
Autor(ka) práce: Varkalová, Světlana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: Staňková, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with selected credit scoring and bankruptcy models and their ability to pre-dict financial problems in a company. Among the models included in the paper are the Altman bankruptcy model Z - Score, Index of credibility of the Neumaier (IN95, IN05) Taffler mod-el, Kralicek Quick test, Grünwald creditworthiness model. The methodological part focuses on the detailed description of each individual model. The practical part includes a customised application of the models on the selected breweries and subsequent assessment of the ability of the models to predict financial distress.
Klíčová slova: bankruptcy prediction; credibility models; Financial distress; bankruptcy models

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2016
Datum podání práce: 9. 1. 2017
Datum obhajoby: 2. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58868/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: