Vydávání multiplatformní aplikace v aplikačních obchodech App Store a Google Play

Název práce: Vydávání multiplatformní aplikace v aplikačních obchodech App Store a Google Play
Autor(ka) práce: Pokorná, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce poskytuje odpovědi na stanovené výzkumné otázky týkající se dvou různých prostředí sloužících vývojářům k přímé distribuci mobilních aplikací koncovým uživatelům. Distribuce probíhá pomocí aplikačních obchodů App Store a Google Play, v nichž jsou publikovány pouze takové aplikace, které splňují určité základní požadavky. V teoretické části jsou analyzovány jak podmínky a doporučení zprostředkovatelů, které by vývojáři měli splnit, tak i další informační zdroje a služby informační podpory. V praktické části jsou popsány procesy spojené s vydáváním aplikace v aplikačních obchodech App Store a Google Play - od registrace vývojáře až po odeslání aplikace ke schválení. Podklady k praktické části byly získány nejen rozborem problematiky, ale i díky vydání vlastní multiplatformní aplikace, která byla vyvinuta speciálně pro účely této diplomové práce. Aplikace byla vydávána ve dvou verzích určených pro dvě odlišné mobilní platformy s cílem dosáhnout podobných, resp. srovnatelných podmínek. Za výzkumnou metodu byla zvolena případová studie. Jako vzorový příklad sloužil proces vydávání konkrétní aplikace, na jehož základě bylo možné získat data pro provedení komparace a formulování závěrů o podmínkách, jež jsou pro vývojáře oběma zprostředkovateli připraveny. Zjištění uvedená v této diplomové práci mohou pomoci zejména těm vývojářům a dalším potenciálním zájemcům, kteří hledají integrovaný zdroj informací o distribuci jedné multiplatformní aplikace prostřednictvím obou aplikačních obchodů.
Klíčová slova: mobilní aplikace; multiplatformní aplikace; Android; iOS; distribuce aplikace; vydávání aplikace; Google Play; App Store
Název práce: Cross-platform Application Release on App Store and Google Play Application Stores
Autor(ka) práce: Pokorná, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis answers set questions that relate to two different distribution environments, the two options for developers to directly offer their mobile applications to the end users. Distribution is being conducted in the App Store and Google Play application stores, where only such applications that oblige basic requirements can be released and provided to customers. The requirements, official sources of information and support services of the two providers are analyzed in the theoretical part of the thesis. Processes revolving around the application distribution itself are described in the following practical part. Distribution consists of processes from the developer account registration to submitting the application for a review or a check. Sufficient knowledge base could be gathered not only due to a proper exploration of the issue, but also due to an actual application release accomplished by the author. A cross-platform mobile application to be released has been developed solely for the purposes of this diploma thesis. The application has been built in two platform specific versions. Whilst publishing it, an emphasis was laid on keeping the conditions as similar as possible to achieve viable case study results. The application release represents the case that produced all data that enabled a direct comparison and overall evaluation of the different developer settings at the end of the thesis. Findings and conclusions of this thesis can be used by developers and other interested parties that are looking for an integrated source of information that regards releasing a cross-platform mobile application on iOS and Android platform.
Klíčová slova: mobile application; iOS; application distribution; application release; Google Play ; App Store; cross-platform application; Android

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2016
Datum podání práce: 24. 4. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60992/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: