Strategie EU a Francie v boji proti terorismu. Případová studie: teroristické útoky v Paříži v listopadu 2015

Název práce: Strategie EU a Francie v boji proti terorismu. Případová studie: teroristické útoky v Paříži v listopadu 2015
Autor(ka) práce: Svatošová, Štěpánka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotná, Markéta
Oponenti práce: Hlavsová, Aneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na boj s terorismem v EU a ve Francii. Cílem práce je dokázat, zda EU a Francie disponují adekvátní protiteroristickou politikou a jsou-li tyto politiky srovnatelné. Kvalita protiteroristických politik je demonstrována v rámci provedené analýzy v případové studii pařížských teroristických útoků v listopadu 2015. Teoretická část se věnuje fenoménu terorismu všeobecně a vývoji protiteroristických politik EU a Francie. Praktická část zahrnuje samotnou případovou studii včetně analýzy teroristických útoků, ze které vycházejí zjištěné závěry.
Klíčová slova: protiteroristická politika EU; protiteroristická politika Francie; terorismus
Název práce: The Counter - Terrorism Strategies of the European Union and France. Case Study: Paris Terror Attacks in November 2015
Autor(ka) práce: Svatošová, Štěpánka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novotná, Markéta
Oponenti práce: Hlavsová, Aneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the fight against the terrorism in the EU and France. The aim of the thesis is to prove whether the EU and France have appropriate counter-terrorism policies and whether they are comparable. The quality of counter-terrorism policies is demonstrated in the analysis which was made within the case study of Paris terrorist attacks in November 2015. The theoretical part deals with the terrorism in general and with the evolution of EU and French counter-terrorism policies. The practical part is composed of the case study itself including the analysis of terrorist attacks, from which the conclusions were drew.
Klíčová slova: EU counter-terrorism policy; French counter-terrorism policy; terrorism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2016
Datum podání práce: 1. 4. 2017
Datum obhajoby: 14. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56200/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: