Filmový turismus

Název práce: Filmový turismus
Autor(ka) práce: Talknerová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dianová, Markéta
Oponenti práce: Patočka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Filmový turismus je relativně novým druhem cestovního roku. Bakalářská práce se zaměřuje na definici, historii a druhy filmového turismu v České republice a v zahraničí. Na základě kvalitativního výzkumu se zjišťuje využití potenciálu pro filmový turismus ve třech destinacích, které se pojí s filmovou tvorbou Zdeňka Svěráka. V závěru práce jsou prezentovány výsledky výzkumu, komparace destinací a doporučení autorky v rámci filmového turismu.
Klíčová slova: Filmový turismus; Kulturní turista; Česká filmový turismus; Podpora českého filmového turismu; Kulturní turismus
Název práce: The analysis of the revitalization the castle Větruše and its impact on the surroundings
Autor(ka) práce: Talknerová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dianová, Markéta
Oponenti práce: Patočka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis analyses the revitalization of the castle Větruše and its impact on its surroundings. Theory is focused on the definition of a cultural centre and its role in public infrastructure. It also describes the issues of brownfields and in the practical part its follows-up by analysis of brownfields in Ústecký kraj. Within the multiplier effect on renewed cultural centre was built here Větruše lift, hotel annex or trail . The description of newly constructed buildings around Větruše and their impact on traffic to the area is a part of the practical part. At the very end there is a comparison of the castle Větruše and the House of Culture town of Ústí nad Labem.
Klíčová slova: brownfields; cultural centre; The castle Větruše; culture; cultural politics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2014
Datum podání práce: 31. 3. 2015
Datum obhajoby: 21. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49966/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: