Finanční analýza Kovobrasiv Mníšek spol. s r.o

Název práce: Finanční analýza Kovobrasiv Mníšek spol. s r.o
Autor(ka) práce: Kautská, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Eisler, Jan
Oponenti práce: Řehořová, Andrea
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoreticko-metodologická část charakterizuje základní pojmy, metody a postupy používané při finanční analýze podniku. Vybrané ukazatele a metody finanční analýzy jsou aplikovány na výrobní podnik Kovobrasiv Mníšek spol. s r.o., který působí ve slevárenském odvětví. V závěrečné části je zhodnocena finanční situace společnosti a jsou zformulována doporučení pro management.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2006
Datum podání práce: 23. 8. 2006
Datum obhajoby: 8. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3539/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: