Historický vývoj využití devizových intervencí jako nástroje měnové politiky Českou národní bankou

Název práce: Historický vývoj využití devizových intervencí jako nástroje měnové politiky Českou národní bankou
Autor(ka) práce: Nguyen, Kieu Hanh
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Metrah, Samy
Oponenti práce: Dvořák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřená na analýzu dílčích historických období využití měnového nástroje v podobě devizových intervencí Českou národní bankou od počátku její existence v roce 1993 až do současnosti. Zvolené téma je reakce na stále aktuální diskuze týkající se rozhodnutí provádění cizoměnových intervencí od listopadu roku 2013, kdy centrální banka musela přistoupit k intervencím v důsledku toho, že tradiční měnověpolitické nástroje jako úrokové sazby centrální banky atakují hranice technické nuly, tudíž jejich využití se stává neučinné pro měnovou politiku.
Klíčová slova: devizové intervence; Česká národní banka; měnová politika
Název práce: Historical development of the use of foreign Exchange intervention as a tool of monetary policy of Czech National Bank
Autor(ka) práce: Nguyen, Kieu Hanh
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Metrah, Samy
Oponenti práce: Dvořák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the analysis of partial historical periods of the foreign Exchange interventions as one of the monetary policy instruments by the Czech National Bank since the beginning of its existence in 1993 to the present. The chosen theme is a response to the actual discussion of the implementation of foreign Exchange interventions since November 2013, when the central bank had to intervene, since the traditional instruments of monetary policy such as interest rates attacked the technical zero boundary.
Klíčová slova: foreign Exchange intervention; Czech national bank; monetary policies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2015
Datum podání práce: 11. 5. 2015
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51897/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: