Business opportunities in relations between the Russian Federation and India

Název práce: Business opportunities in relations between the Russian Federation and India
Autor(ka) práce: Shapovalenko, Alina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of my master thesis is to analyse the business opportunities of the Russian Federation and India and develop the recommendations for improving the existing bilateral cooperation between the countries. I have conducted this research, as these countries both Russia and India are the fast growing economies with the high potential for the further business cooperation. The thesis consists of three chapters. Chapter one deals with the analysis of the stages of development of the Indo-Russian business relations. We identified that in the period from 1947 to 1991 India and the USSR had
Klíčová slova: The Russian Federation; India; Cooperation; Business opportunities
Název práce: Business opportunities in relations between the Russian Federation and India
Autor(ka) práce: Shapovalenko, Alina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem mé diplomové práce je analýza podnikatelských příležitostí mezi Ruskou federací a Indií a doporučení pro prohloubení existující bilaterální spolupráce mezi zeměmi, jejichž ekonomiky rychle rostou a jejich spolupráce má velký potenciál do budoucna. Práce se skládá ze tří kapitol. První se zabývá analýzou úrovně rozvoje indicko-ruských obchodních vztahů. V období 1947 - 1991 měly obě země relativně vysoký vzájemný obchodní obrat (42,2 biliónů USD) v porovnání se současností (6,4 biliónů USD). Druhá kapitola se skládá ze dvou částí, kulturního a politického vlivu na obchodní vztahy obou zemí. Třetí kapitola je zaměřena na rozvoj budoucí spolupráce v oblasti obchodu a podnikání a perspektivní sektory. V této kapitole jsou posouzeny různé směry možné obchodní výměny a jsou uvedeny konkrétní společnosti, které tuto spolupráci v jednotlivých oblastech ekonomiky rozvíjejí. Závěr práce zdůrazňuje význam spolupráce zejména v technologických sektorech, farmaceutickém průmyslu, kosmickém průmyslu, energetickém sektoru, atd. prostřednictvím společných projektů a s využitím dalších prostředků. Domnívám se, že obchodní spolupráce mezi Ruskem a Indií mohla dosáhnout obratu 30 bilionů USD v roce 2025.
Klíčová slova: Spolupráce; Indie; Ruská Federace; Perspektivní oblasti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 28. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52791/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: