Vize bankovnictví v roce 2025

Název práce: Vize bankovnictví v roce 2025
Autor(ka) práce: Veselá, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce přibližuje vizi bankovnictví v roce 2025. Pro odhad budoucího vývoje bankovního sektoru používá pravidla nového normálu a z nich vyvozuje tři normály, které charakterizují bankovní sektor v digitální době. Jedná se o kvalitativní, regulatorní a kvantitativní normál. Kvalitativní normál se projevuje zvyšováním kvality služeb v důsledku zvýšení konkurence na trhu, regulatorní normál je dán nařízeními dohledové autority, která se tak snaží stabilizovat bankovní sektor, a nakonec kvantitativní normál, který je důsledkem předchozích dvou normálů a projevuje se snižováním ziskovosti bank. V poslední části práce jsou identifikovány čtyři scénáře možného vývoje v bankovním sektoru. Nejpravděpodobnějším scénářem je scénář o transformaci banky v nových podmínkách trhu a spolupráce banky s FinTech společnostmi. Další tři možné scénáře jsou uberizace bank, block-chain, posledním scénářem je možnost, že bude pozice banky stejná jako dnes.
Klíčová slova: kvalitativní normál; nový normál; uberizace; komoditizace; regulatorní normál; banka 2025; block-chain; kvantitativní normál; digitalizace
Název práce: Vision of baking in 2025
Autor(ka) práce: Veselá, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Fleischmann, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the future development of the banking sector and gives the reader a vision of baking in 2025. The expectation is based on the rules of so-called new normal, from which three other normals characterizing the banking sector in the digital era are derived. These three are qualitative normal, which represents an increasing quality of services due to rising market competition, regulatory normal, which is determined by the regulations of supervisory authority willing to stabilize the banking sector, and last but not least, quantitative normal, which follows the two previous normals and is represented by a reducing profitability of the banking sector. In the last part of the thesis, four possible scenarios of the banking development are identified. According to the first and most likely scenario, banks are going to adapt the new market conditions and to cooperate with FinTech. The other three possible scenarios are: uberization of the sector, a block-chain system and a banking sector without any changes from the current state.
Klíčová slova: commoditization; digitalization; quantitative normal; block-chain; regulatory normal; uberization; new normal; banks in 2025; qualitative normal

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 7. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53702/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: