Monitorování chudoby v ČR

Název práce: Monitorování chudoby v ČR
Autor(ka) práce: Rusnaková, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Tomková, Magdalena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problémem chudoby a jejího monitorování. Zvláštní pozornost je věnována oficiální hranici příjmové chudoby v ČR - životnímu minimu. V nedávné minulosti byla odbornou studií navržena změna konstrukce této hranice, která vyústila ve vládní návrh, který byl předložen ke schválení do Poslanecké sněmovny. Výsledná podoba zákona doznala podstatných změn a cílem bylo, kromě zmapování politické zodpovědnosti za tyto změny zjistit, jaký bude dopad v příjmové oblati na vybrané sociální skupiny obyvatelstva.
Klíčová slova: zákonodárný proces; životní minimum; hranice chudoby; chudoba

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 5. 2006
Datum podání práce: 26. 5. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3077/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: