Mezinárodní účetní standardy versus česká legislativa

Název práce: Mezinárodní účetní standardy versus česká legislativa
Autor(ka) práce: Falková, Renata
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Králíček, Vladimír
Oponenti práce: Černý, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na aktuální problematiku vstupu Mezinárodních účetních standardů do českého právního prostředí jak z pohledu účetního tak i daňového. Po úvodu a daňové problematice následuje kapitola, která je věnována obecným rozdílům mezi IFRS a českou účetní legislativou. Mezi hlavní obecné rozdíly patří zejména Koncepční rámec, IAS 1 a IAS 8. Oblastí, která obsahuje zřejmě nejvíce odlišností a zároveň se týká téměř všech účetních jednotek je oblast dlouhodobého majetku, proto je této problematice věnována celá kapitola.
Klíčová slova: IAS 36; IFRS 5; IAS 40; IAS 16; IAS 8; IAS 1; Dlouhodobý hmotný majetek; Koncepční rámec; ČÚL; IFRS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2008
Datum podání práce: 22. 1. 2008
Datum obhajoby: 6. 2. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8044/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: