Technická analýzu a tvorba obchodního plánu na vybraném akciovém indexu

Název práce: Technická analýzu a tvorba obchodního plánu na vybraném akciovém indexu
Autor(ka) práce: Pecka, Milan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cibulka, Jakub
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na technickou analýzu třech významných akciových indexů Dax-Performance-Index, Nikkei 225 Index a S&P 500 Index. Bakalářská práce obsahuje tři kapitoly, první dvě obsahují teoretický základ akcií, akciových indexů a technické analýzy, třetí kapitola využívá těchto teoretických základů pro analýzu indexů. Výsledkem technické analýzy je obchodní plán složený ze tří obchodních strategií, které byly vytvořeny pomocí genetických algoritmů. Strategie byly vytvořeny a testovány na historických datech, která byla rozdělena na In sample data a Out of sample data, abychom simulovali reálné spuštění strategie. Strategie vyprodukovala 167 % ročního zisku.
Klíčová slova: technická analýza; akcie; obchodní plán; akciové indexy
Název práce: Technical analysis and making business plan on stock index
Autor(ka) práce: Pecka, Milan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cibulka, Jakub
Oponenti práce: Fičura, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is aimed on technical analysis of three important stock indexes Dax-Performance-Index, Nikkei 225 Index and S&P 500 Index. The bachelor thesis contains three main chapters, first of them are focused on theoretical base of stocks, stock indexes and technical analysis, the last chapter uses these knowledge to analyse indexes. The result of technical analysis is business plan, which is made of three business strategies maden with using of genetick alghorithm. Strategies were made on historical data, which were divided on In sample and Out of sample data to simulate real runnig of business plan. Strategy made 167 % annual profit.
Klíčová slova: Technical analysis; stocks; stock index; business plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 16. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56147/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: