Investiční bankovnictví ve Francii

Název práce: Investiční bankovnictví ve Francii
Autor(ka) práce: Matyukhina, Yekaterina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Oponenti práce: Kováč, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce poskytuje kompletní přehled investičního bankovnictví ve Francii s odvoláním na historickou literaturu, moderní statistická data a nejnovější finanční výsledky významných francouzských bank. Zatímco odborná literatura zdůrazňuje vliv USA na vývoj odvětví, tato bakalářská práce se soustředí na charakteristické rysy francouzského bankovnictví pocházející z víc než století unikátní evoluce. Příslušné zákony a regulace jsou probrány včetně zákona z roku 2013, stejně jako dopad dohledu na současnou podobu francouzského investičního bankovnictví. Na závěr jsou analyzovány původ a činnosti všech čtyř velkých investičních bank Francie (v rámci skupin BNP Paribas, CA, SG, BPCE) a pozornost je věnována posledním trendům a výhledu do budoucna.
Klíčová slova: Société Générale; Crédit Agricole; BNP Paribas; investiční bankovnictví; Francie; BPCE
Název práce: Investment banking in France
Autor(ka) práce: Matyukhina, Yekaterina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Oponenti práce: Kováč, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis offers a complete overview of investment banking in France, drawing on historical literature, contemporary statistics and latest financial results of the major French banks. Whereas the investment banking literature emphasizes the influence of the USA on the global development in the field, this thesis focuses on the distinctive features of the French banking system, descending from more than a century of unique evolution. Corresponding laws and regulations are discussed, including new legislation introduced in 2013, as well as the impact of the supervision on the present shape of the French investment banking. Finally, the origin and activities of all four big investment banks (within groups BNP Paribas, CA, SG, BPCE) in France are analyzed with specific attention to the last trends and future outlook.
Klíčová slova: investment banking; France; Société Générale; Crédit Agricole; BNP Paribas; BPCE

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2016
Datum podání práce: 30. 3. 2017
Datum obhajoby: 21. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56297/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: