Výroční zpráva politické strany

Název práce: Výroční zpráva politické strany
Autor(ka) práce: Borodáč, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Poutník, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o výroční zprávě politické strany. Bude představena současná legislativa, její změny a provedena analýza vybraných údajů obsažených v těchto zprávách.
Klíčová slova: výroční finanční zpráva; ČSSD; hospodaření
Název práce: Annual report of political party
Autor(ka) práce: Borodáč, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Poutník, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue of annual reports of political parties. The contemporary legislation will be presented, alike her changes. The analysis of selected data will be also done.
Klíčová slova: annual report; ČSSD; finance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 2. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 22. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56615/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: