Optimalizace v simulaci

Název práce: Optimalizace v simulaci
Autor(ka) práce: Medková, Ester
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fábry, Jan
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Úvod do problematiky optimalizační simulace, přehled základních metod a jejich srovnání s metodami použitými v praxi.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2008
Datum podání práce: 1. 1. 2008
Datum obhajoby: 31. 1. 2002
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8057/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: