Programy pro editaci fotografií a jejich srovnání

Název práce: Programy pro editaci fotografií a jejich srovnání
Autor(ka) práce: Indráček, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je podrobné srovnání pokročilých programů pro úpravu digitálních fotografií. Teoretická část je zaměřená na programy pro fotografickou postprodukci, jejich historii a možný budoucí vývoj. V praktické části budou vybrané programy porovnávány na třech konkrétních případech. Hlavním výběrovým kritériem pro dané programy byla možnost práce s vrstvami. Práce předpokládá, že čitatel má základní zkušenosti s fotografickou postprodukcí.
Klíčová slova: postprodukce; fotografie; fotomontáž; retuš; Adobe Photoshop
Název práce: Programs for photo editing and their comparison
Autor(ka) práce: Indráček, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is detailed comparison of advanced programs for editing of digital photography. The Theoretical part is focused on programs for photographic postproduction, their history and possible future development. In the practical part, selected programs will be compared in three specific cases. The main selection criterion for those programs was ability to work with layers. The work assumes that the reader has basic experience with photographic postproduction.
Klíčová slova: photography; retouching; Adobe Photoshop; postproduction; photomontage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2016
Datum podání práce: 8. 5. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57438/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: