Současný příjezdový cestovní ruch Japonců do České republiky

Název práce: Současný příjezdový cestovní ruch Japonců do České republiky
Autor(ka) práce: Svojanovská, Leona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Hronešová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá současným příjezdovým cestovním ruchem Japonců do České republiky. Analyzuje prezentaci České republiky jako turistické destinace na japonském trhu, snaží se identifikovat silné a slabé stránky této destinace ve vztahu k japonským turistům a navrhnout přístupy, které by mohly vést ke zvýšení počtu japonských turistů navštěvujících zemi. Součástí práce jsou dvě dotazníková šetření. První z nich mapuje povědomí běžného Japonce o ČR a druhý zjišťuje zkušenosti japonských turistů s návštěvou České republiky.
Klíčová slova: Japonsko; destinační management; příjezdový cestovní ruch; destinace Česká republika
Název práce: Contemporary Japanese inbound tourism to the Czech Republic
Autor(ka) práce: Svojanovská, Leona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Hronešová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the current Japanese inbound tourism to the Czech Republic. It analyses a presentation of the Czech Republic as a tourism destination on the Japanese market, it aims to identify the strengths and weaknesses of the destination in relation to Japanese tourists and suggests some approaches that might lead to an increase in the number of Japanese tourists visiting the country. The thesis includes two questionnaires. The first one maps ordinary Japanese awareness of the Czech Republic and the other asks about the experience of Japanese tourists who have visited the Czech Republic.
Klíčová slova: destination management; inbound tourism; Japan; destination Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2016
Datum podání práce: 14. 5. 2016
Datum obhajoby: 26. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47752/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: